Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. 1686/05.06.2018 «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄2037).

Άρθρο 1 Έννοια μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου Ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως ισχύει, θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοιν...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 212/1995 «Εθνικό Πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους 'Ελληνες τυφλούς» (Α΄112).

Άρθρο 1  Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής 1. 1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Επιτροπή Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 1866/1989 που...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Επικοινωνία
Ενημέρωση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1866 της 06.10.1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (Α΄222).

Άρθρο 7  Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών 1. 3. Στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Ν.Π.Ι.Δ.) ανατίθεται η δημιουργί...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2328 της 03.08.1995 « Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄159).

Άρθρο 3 1. 21. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Επικοινωνία
Ενημέρωση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2644 της 13.10.1998 « Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (Α΄233).

Άρθρο 9 1. 12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτομα ενός πεντάλεπτου τουλάχιστον καθημερινού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Επικοινωνία
Ενημέρωση

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες