Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/04 της 02/03/2004 «Πρόγραμμα "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού". Κωδικοποίηση στοιχείων εφαρμογής στο σύνολο της Επικράτειας» (Β΄423).

I. Κωδικοποιούμε και οριστικοποιούμε τα στοιχεία του προγράμματος "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού" ως εξής: Β. Δικαιούχοι της "Κάρτας Πολιτισμού" • Άτομα με αναπηρία (άνω του 67...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2121 της 24.01.1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄25 και διόρθωση σφάλματος στο Α΄60/21.04.1993).

Άρθρο 28Α Επιτρεπόμενες χρήσεις προς όφελος εντυποαναπήρων και ατόμων με άλλες αναπηρίες O τίτλος του άρθρου 28Α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4672/2020 [h...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
στοιχεία ανά σελίδα

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες