Κοινωνική Πρόνοια

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2082 της 21.09.1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας » (Α΄158).

Άρθρο 8 Ημερήσια δημιουργική απασχόληση νηπίων και βρεφών 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τη λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών ή βρεφικών σταθμών ημερήσιας φύλαξ...

στοιχεία ανά σελίδα
1 - 1 από 1

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες