Παιδί

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. οικ.13148/515 της 15.4.2019 «Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.» (Β΄1279).

Άρθρο 1  Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρεί το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, στο οποίο καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία, βάσει της αρχής της αναλογικότητας...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Γ.Π.Δ11/οικ.31720 της 26.5.2021 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής.» (Β΄2220).

Άρθρο 1 Οικονομική ενίσχυση της αναδοχής Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/20...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4538 της 16.5.2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄85).

Άρθρο 2 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής - Υιοθεσίας 1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελ...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Π1β/Γ.Π.54338/20.7.2006 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄966).

Άρθρο 4 Για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων απαιτείται η στελέχωσή τους με τον ακόλουθο αριθμό στελεχών και προσωπικού: 1. Ενός (1) Συντονιστή αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδε...

στοιχεία ανά σελίδα

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες