Μεταφορές

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Α/οικ. 31039/2459/31.05.2007«Κανονισμός Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ » (Β ́ 847).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 3, του άρθρου 17, του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (Α΄282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Ο...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. 40264/14.11.2007«Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείωνκαι οριοδεικτών σε διασταυρώσεις» (Β ́2201).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A΄/23.3.1999), όπως ισχύει. β. ...

στοιχεία ανά σελίδα

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες