Κοινωνική πρόνοια – Δομές

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο Ναυτιλίας

Συμπληρωματικές Πηγές

Υπουργείο Εσωτερικών