Επικοινωνία, Ενημέρωση, Πληροφόρηση

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Υγείας