Προσβασιμότητα στις μεταφορές

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργείο Ναυτιλίας

Υπουργείο Εργασίας - Οικονομικών

Υπουργείο Περιβάλλοντος